“EL ADIVINO QUÍMICO” – SINEU ESTACIÓ ART CONTEMPORANI

Inauguració: Dijous dia 6 de novembre a les 20:00h
Inauguración: Jueves día 6 de noviembre a las 20:00h
C/ Estació 2, Sineu, Mallorca